1 de 3  
       
 
L'origen de l'Hospital de las ColoniEs Extranjeres va estretament lligat amb la història dels evangèlics a Barcelona. L'any 1893, un grup d'evangèlics amb la col•laboració de les diferents colònies estrangeres de Barcelona, van poder adquirir una finca d'uns 2.000 m2 a Gracia, on en l'actualitat encara està situat l'Hospital Evangèlic de Barcelona. El mateix any 1893 van habilitar l'edifici com a Infermeria Evangèlica, per a la recepció de malalts.

 
     
       
     
         
               
 
Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola al 1936, la situació dels evangèlics a Espanya es va complicar, per això es van veure en la necessitat de traspassar l'administració i la direcció de l'hospital. Aquesta vegada, es recorre a les Colònies Estrangeres, on es va crear un comitè executiu amb membres designats pels Cònsols d'Anglaterra, Alemanya, Suïssa i Estats Units. Així la Infermeria Evangèlica va passar a nomenar-se Hospital de las Colonias Extranjeras, on s'atenen al llarg dels anys a milers de visitants i residents estrangers i espanyols.

Al llarg del temps, s'inicien diferents campanyes benèfiques de recollida de fons. La més important, la que es realitza entre els anys 1953 i 1955, que finalitzen amb una gran festa benèfica en benefici de l'Hospital de les Colònies Estrangeres, patrocinat pels Srs. Cònsols General de totes les colònies associades amb l'Hospital al Real Club de Polo, per realitzar una ampliació i millora de les instal•lacions de l'hospital, arribant aquest a ser un dels hospitals de referència de la ciutat.

 
   
PDF Libro Colonias Extranjeras  
 
Després de diferents prorrogues del contracte de la direcció i administració de l'hospital amb l'església Evangèlica, aquesta vol recuperar el control de la gestió. Així doncs en 1970 hi ha la compra d'uns terrenys al carrer Manacor, de 12.000 m2, amb l'objectiu de construir un centre hospitalari i residencial d'alt nivell tècnic-sanitari, on estava previst que hi hagués personal metge i d'infermeria amb coneixements d'idiomes per facilitar l'atenció als estrangers, encara que no estava restringit als súbdits estrangers sinó que estava obert a tots aquells que tinguessin necessitats.

És per això que s'engega de nou una campanya de recollida de fons econòmics benèfics. Campanya benèfica a Espanya i a l'estranger, finançades pels diferents governs a través dels cònsols que formen el Comitè Rector d'aquesta institució benèfica, així com d'entitats privades.


 
   
   
     
La Residència
Serveis
Instal•lacions
Activitats
Blog
Tarifes
Como arribar
Contacte
Colonias Estranjeras 2012 ©
Asociación Benéfica
Residencia Colonias Estranjeras
 
Carrer 22, 13-15 08860
Castelldefels · Barcelona
Tel.: 93 664 77 20
Fax: 93 664 77 21
asociacion@rce-bcn.com
           
Termes Legals        
 
www.rce-bcn.com