La Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona pertany a una associació benèfica sense ànim de lucre. Les nostres activitats es van iniciar l'any 1880 quan ciutadans britànics van crear una Infermeria per a persones necessitades de Barcelona. Aquesta infermeria es converteix en hospital, l'any 1936 sota els auspicis dels cònsols generals a Barcelona d'Alemanya, Dinamarca, França, Gran Bretanya, Holanda, Noruega, Suècia i Estats Units, denominant-se “Hospital de Colonias Extranjeras de Barcelona”.

 
     
       
   
 
 
L'any 1986, l'entitat canvia el seu nom per “Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona” i l'any 1987 s'inaugura l'actual residència a Castelldefels, pretenent ser la llar per a les persones grans dels països nomenats i actualment obert a totes les nacionalitats.

Tant la residència com el centre de dia tenen establert un conveni de col•laboració amb el "Departament de Benestar i Família" de la Generalitat de Catalunya.
La inspiració dels fundadors era l'obra del bon samaritá, idea que procurem transmetre i mantenir viva entre la Junta Directiva, socis, direcció i personal del centre.
La residència es troba inscrita en el Registre d’Asociacions de Barcelona, Secció 1ª, número 924, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.


Una mica més de nostra Història ...
 
 
     
   
   
   
     
     
La Residència
Serveis
Instal•lacions
Activitats
Blog
Tarifes
Como arribar
Contacte
Colonias Estranjeras 2012 ©
Asociación Benéfica
Residencia Colonias Estranjeras
 
Carrer 22, 13-15 08860
Castelldefels · Barcelona
Tel.: 93 664 77 20
Fax: 93 664 77 21
asociacion@rce-bcn.com
           
Termes Legals        
 
www.rce-bcn.com