Amb la finalitat de brindar als nostres residents la millor atenció possible, el nostre personal duu a terme 2 tipus d'activitats:
   
         
 
     
   
Aconsegueix que els residents ocupin el seu temps lliure a realitzar treballs manuals. Aquesta activitat té com a finalitat exercitar l'habilitat manual, la creativitat incrementant així la satisfacció personal.
 
Realització d'exercicis de manteniment del coneixement.
 
Exercicis de manteniment del coneixement adaptats a les necessitats del resident
 
Taller de manualitats que incentiva la coordinació i l'exercici.
 
Celebració de cerimònies religioses
 
Exercicis de lectura-escriptura, càlcul, conversa i memòria.
 
Tractament curatiu per mitjans naturals, com l'aire, l'aigua, la llum, etc., o mecànics, com el massatge, la gimnàstica, etc.
 
 
     
     
   
   
   
     
 
 
         
 
     
 
Realització de passejos i jocs recreatius.
 
Activitat especialment per a residents que no poden desplaçar-se pel seu compte.
 
Sortides programades als voltants del centre acompanyats per l'educadora social.
 
Celebració mensual de tots els aniversaris del mes en curs.
 
Així mateix, durant els mesos d'estiu, totes les activitats anteriorment esmentades es veuen complementades amb la utilització de la piscina per realitzar els programes de hidroteràpia proposats pel nostre personal.
 
 
 
La Residència
Serveis
Instal•lacions
Activitats
Blog
Tarifes
Como arribar
Contacte
Colonias Estranjeras 2012 ©
Asociación Benéfica
Residencia Colonias Estranjeras
 
Carrer 22, 13-15 08860
Castelldefels · Barcelona
Tel.: 93 664 77 20
Fax: 93 664 77 21
asociacion@rce-bcn.com
           
Termes Legals        
 
www.rce-bcn.com