L'equip humà que presta serveis en el centre està totalment qualificat per atendre tant a persones vàlides com a persones depenents. Comptem amb professionals amb perfil interdisciplinari com a tècnics en atenció soci-sanitària, diplomats/as en infermeria, Metges, Treballadors socials, Fisioterapeutes, Psicòlegs i Educadors socials. Entre els serveis que presta el nostre personal podem esmentar els següents:
   
 
   
    Acolliment, adaptació i convivència
    Atención personal
    Manteniment dels hàbits d'autonomia
    Estades de convalescència post-quirúrgica
    Assistència mèdica i d'infermeria diària
    Servei de rehabilitació i recuperació funcional
    Tractaments de relaxació i contractures
    Servei de hidroteràpia
    Activitats de dinamització soci-cultural
    Programa de integración en el entorno social
    Programació d'activitats festives
    Assistència espiritual
    Consell de residents
    Programa de suport i participació de les famílies
    Centre de dia
 
 
 
El nostre centre no solament compta amb personal qualificat en temes de salut sinó també capaç de realitzar tots els serveis addicionals necessaris per brindar un tracte molt proper als nostres residents.
     
 
     
 
   
   
   
La Residència
Serveis
Instal•lacions
Activitats
Blog
Tarifes
Como arribar
Contacte
Colonias Estranjeras 2012 ©
Asociación Benéfica
Residencia Colonias Estranjeras
 
Carrer 22, 13-15 08860
Castelldefels · Barcelona
Tel.: 93 664 77 20
Fax: 93 664 77 21
asociacion@rce-bcn.com
           
Termes Legals        
 
www.rce-bcn.com